Regulamin

Zapraszamy do udziału w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – edycja 2019 i rozpoczyna realizować projekt „Seniorzy – wiedza i doświadczenie” od 1 maja 2019. Nabór uczestników do projektu w Centrum Aktywizacji Społecznej 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3 już od 01 kwietnia. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu, jak i również o przesłanie zgłoszenia (deklaracji) udziału w projekcie.

Wypełnienie deklaracji udziału w projekcie Seniorzy Wiedza i Doświadczenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizowanego projektu ASOS 2019.

Dane uczestników będą przetwarzanie i udostępnianie do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Nasz Dom w Chorzowie, ul Powstańców 70/3.  Inspektor Ochrony Danych – Dariusz Mierzwa tel. 601716403, iod@graficom.pl. Informujemy uczestników o możliwości poprawiania usuwania podanych danych oraz możliwości wniesienia skargi lub odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w zakresie przetwarzania lub ochrony danych osobowych.

Stowarzyszenie Nasz DomFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail